VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG - BHXH

STT TÊN VĂN BẢN – NGÀY BAN HÀNH

BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ TẢI VĂN BẢN

01 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
 
Luật quy định về bảo hiểm xã hội.
 
02 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm y tế.
 
03 Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 Luật lao động của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
04 Luật người lao động ViệtNam đi làm việc ở Nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29 /11/2006 Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
05 Nghị định số  34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 Quy định việc tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
06 Nghị định số  63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế
 
07 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
 
08 Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
09 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
 
10 Nghị định số  152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
11 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
12 Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
13 Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 Tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
14 Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 Quy định việc khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động
15 Thông tư số  13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 6/5/2009
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao
16

Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc
17 Thông tư số  22/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 24/8/2005 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện
18  Thông tư số  24/2005/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các bài khác

LUẬT ĐẦU TƯ 2015
hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2016
黃同凱 Phone: 0903623533 - 0936143393 Nguyễn Quốc Doanh Phone: 0901239848
lên đầu trang