Văn phòng đại diện nước ngoài

Văn phòng đại diện nước ngoài nhằm mục đích tìm hiểu thị trường và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ cho hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài. Công ty tư vấn Việt Luật sẽ tư vấn và hỗ trợ thương nhân nước ngoài tư vấn đầy đủ các vấn đề liên quan thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để làm chức năng văn phòng liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án đầu tư tại Việt Nam. Thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận về lĩnh vực thương mại phù hợp với luật pháp Việt Nam đã ký với đối tác Việt Nam.

I/ Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài tại không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp như: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

1. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

 • Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.
 • Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài: Sở công thương tỉnh, thành phố thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài.

2. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài bao gồm:

 1.  Giấy phép công ty tại nước ngoài.
 2. Báo cáo tài chính (có kiểm toán) của công ty.
 3. Điều lệ công ty nước ngoài
 4. Hợp đồng thuê văn phòng tại Việt Nam
 5. Bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu của người đứng đầu.
  • Các mục 1-2 phải hợp thức hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt.
  • Hợp đồng thuê nhà phải có công chứng hoặc thuê cao ốc văn phòng của công ty có chức năng kinh doanh bất động sản.

3. Lệ phí dịch vụ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

 •  Lệ phí thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TP.HCM : 2.000.000 VNĐ (phí trên chưa bao gồm phí dịch thuật)
 • Phí nhà nước: 3.000.000 VND
 • Thời gian: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

II. Gia hạn văn phòng đại diện

Theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài được gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam:

 • Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện.
 • Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
 • Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện.

2. Hồ sơ và thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài gồm:

 1. Bản chính Giấy phép Văn phòng đại diện đã được cấp
 2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đưong của Công ty nước ngoài.
 3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính từ thời đỉểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứ 2, Văn phòng đại diện chỉ thực hiện báo cáo hoạt động từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp);
 4. Xác nhận tình trạng thuế TNCN năm gần nhất của các nhân sự đang làm việc tại Văn phòng đại diện.

Ghi chú: Mục 2 phải hợp thức hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt.

3. Lệ phí dịch vụ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài :

 • Phí dịch vụ:  2.000.000 VNĐ
 • Phí nhà nước: 1.500.000 VNĐ
 • Thời gian cấp phép: 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

 III. Điều chỉnh văn phòng đại diện

Công ty Tư Vấn Việt Luật xin hướng dẫn Quý khách hàng dịch vụ điều chỉnh văn phòng đại diện nước ngoàinhư sau:

1. Những nội dung cần biết khi điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài:

 •  Thay đổi trụ sở chính văn phòng đại diện nước ngoài.
 • Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện.

2. Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài:

 1. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;
 2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam
 3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm.
 4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập.
 5. Hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện

3. Lệ phí dịch vụ điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài :

 •  Phí dịch vụ: 2.000.000 VNĐ
 •  Phí nhà nước: 1.500.000 VNĐ
 • Thời gian: 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

 IV. Giải thể văn phòng đại diện

Hình Luật hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài (VPĐD) nước ngoài như sau:

 • Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu).
 • Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở.
 • Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa.
 • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có).

1. Quyết toán trước khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài như sau:

 • Quyết toán thuế TNCN cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:
  • Tờ khai quyết toán.
  • Giấy xác nhận lương ( do công ty mẹ xác nhận).
  • Bảng kê số ngày cư trú.
  • Bảng tính chi tiết thuế TNCN.
  • Chứng từ nộp thuế.
  • Hợp đồng thuê nhà.
  • Hộ chiếu của trưởng VP (sao y).
 • Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:
  • Tờ khai quyết toán.
  • Bảng tổng hợp thu nhập.
  • Bảng chi tiết thu nhập.
  • Giấy ủy quyền quyết toán.
  • Chứng từ nộp thuế.
  • Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từBHXH hoặc quyết toán BHXH.
  • Giấy quyết định nghĩ việc của nhân viên.

 

2. Thủ tục chấm dứt Hoạt động VPĐD của Công ty nước ngoài tại Việt Nam

 1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 2. Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo;
 3. Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam.
 4. Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện.
 5. Con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu
 6. Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện

 

3. Lệ phí và thời gian dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam :

 • Phí dịch vụ: 5.000.000 VNĐ
 • Thời gian dịch vụ: 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 

Các bài khác

黃同凱 Phone: 0903623533 - 0936143393 Nguyễn Quốc Doanh Phone: 0901239848
lên đầu trang