Thụ Tục Công Bố Phụ Gia Thực Phẩm

CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM

1. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm ,

 - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phụ gia thực phẩm (02 bản sao y công chứng)

- Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phụ gia thực phẩm (02 bản sao y công chứng) Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:

a) Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)

b) Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;

2. Thời gian công bố:

 - Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 20 ngày làm việc.

 - Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm có giá trị là 03 năm.

Các bài khác

    黃同凱 Phone: 0903623533 - 0936143393 Nguyễn Quốc Doanh Phone: 0901239848
    lên đầu trang