Kế toán trọn gói

Kế toán không chỉ là báo cáo thuế

Hệ thống sổ sách kế toán là phần quyết định về kế toán của doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp cần quan tâm về vấn đề này. Nếu chưa kịp trang bị vốn kiến thức về chuyên môn kế toán, quý doanh nghiệp nên giao trọng trách này cho kế toán trưởng có trình độ, kinh nghiệm và trách nhiệm.

Để giúp quý doanh nghiệp an tâm dành trọn thời gian, tài năng và tâm trí cho những chiến lược kinh doanh của mình, Công ty Hình Luật nhận thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói như sau:

1 Dịch vụ kế toán HÀNG THÁNG:

Việt Luật thực hiện toàn bộ công tác kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Lập và gởi các báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm có mã vạch 2 chiều của Tổng Cục Thuế. (xem phần báo cáo thuế).
 • In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc.
 • Phân loại, sắp xếp, tổ chức lưu trữ chứng từ theo tháng.
 • Hoàn chỉnh các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành bằng phần mềm SMART ACCOUNTING: sổ quỹ tiền mặt, báo cáo xuất nhập tồn, sổ chi tiết vật tư, tổng hợp nợ phải trả, Nhật ký chung, Sổ cái tổng hợp, bảng cân đối số phát sinh….
 • Lập và gởi các báo cáo thống kê.
 • Theo dõi đăng ký trích khấu hao tài sản cố định.
 • Hạch toán, kết chuyển, cân đối lãi lỗ hàng tháng.
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.
 • Thông báo số thuế phải nộp và cử nhân viên nộp thuế tại Kho bạc nhà nước.

2. Dịch vụ kế toán HÀNG QUÝ :

 •  Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mỗi quý.
 • Lập tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

3. Dịch vụ kế toán HÀNG NĂM:

 •  Thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp + thuế giá trị gia tăng.
 • Báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng gồm: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Kê khai thuế đầu năm: tờ khai thuế môn bài, bảng đăng ký khấu hao tài sản cố định, đăng ký lương.

4. Lệ phí dịch vụ kế toán trọn gói:

 •  Dịch vụ kế toán trọn gọi ( báo cáo thuế, ghi chép sổ sách, tạm tính quý, quyết toán năm, báo cáo thống kê, tư vấn thuế, đại diện Doanh nghiệp làm việc với Cơ quan Thuế) : Thỏa thuận.

Các bài khác

黃同凱 Phone: 0903623533 - 0936143393 Nguyễn Quốc Doanh Phone: 0901239848
lên đầu trang