Đăng ký dự án đầu tư

Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty Việt Luật xin cung cấp gói dịch vụ tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của Quý khách hàng về các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

1. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư gồm:

  • Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Lệ phí dịch vụ điều chỉnh dự án đầu tư (thay đổi Giấy phép đầu tư):

  • Vui lòng liên hệ

3. Thời gian thực hiện:

  • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

4. Việt Luật cam kết sau điều chỉnh dự án đầu tư:

  • Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thực hiện công việc.
  • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.
  • Tư vẫn miễn phí sau khi điều chỉnh dự án đầu tư.

Các bài khác

黃同凱 Phone: 0903623533 - 0936143393 Nguyễn Quốc Doanh Phone: 0901239848
lên đầu trang